صنایع کاشی و سرامیک

اطلاعات پایه

صنایع کاشی و سرامیک

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • توزیع کننده

انواع کاشی و سرامیک در طرح ها و اندازه های مختلف و متنوع برای هر سلیقه ای

تهران

http://tile.portal.trade

مالکیت

۲۴ آبان ۱۳۹۶

آقای / خانم

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران

500000 - 10000000

11% - 20%

کمتر از 100,000 $

اطلاعات کارخانه

کمتر از 1000 مترمربع

آدرس محل کارخانه

۰۲۱۰۰۰۰۰۳

۰۲۱۰۰۰۰۰۵

داخل شرکت

4 خط

بیشتر از 50 نفر

10 - 50

صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها